Лабораторна робота №1

Тема роботиПідключення, налаштування  і  діагностика клавіатури і маніпулятора типу “миша”

Мета  роботиОтримати навички  по  налаштуванню  і діагностиці сучасних пристроїв ручного  вводу інформації  в ПЕОМ і вивчити їх особливості.

 

Перед  виконанням  в  лабораторії периферійних пристроїв лабораторної роботи №1, рекомендується заздалегідь знайомитися із слідуючими матеріалами та опрацюватиїх:

- теоретичнівідомості  до  лабораторноїроботи  №1  з методичного посібника  для лабораторних робіт (прочитати та запам’ятати);

- перелік завдань ходу роботи №1 з методичного посібника для лабораторних робіт (ознайомитись);

- лекція №3 з конспекту лекцій (повторити);

- відео-урок №1 з архіву, що додається (переглянути);

- література з предмету [1]с.661-698, (звертатися за необхідністю при виконанні наступних пунктів);

- контрольні запитання  з  методичного  посібника  для лабораторних робіт (відповісти письмово у звіті);

- попереднє тестування  за  наданими  в  даному посібнику запитаннями (самоконтроль).

 

Розділи теоретичної підготовки

Особливості роботи клавіатури; кодування  символів клавіатури;  код  ASCII;  код  обробки інформації  ДКОІ;  стандарт QWERTY; роз'єми клавіатури; особливості роботи маніпуляторів типу “миша”; опто-механічні миші;  оптичні миші;  бездротові миші; інфрачервоні і радіо-миші; бездротові комплекти.

Приклади перегляду відео-уроку №1

Видео YouTube


Comments