Лабораторна робота №3

Тема роботи: Встановлення, підключення і діагностика НОД та робота з ним

Мета  роботи:    Вивчити    побудову  пристрою  для    запису  та читання  оптичних  дисків  і  його  характеристики,  отримати навички встановлення CD-DVD  приводу  в  ПК  і  роботи  з  ПЗ Ahead Nero

 

Перед  виконанням  в  лабораторії  периферійних  пристроїв лабораторної       роботи   №5,    рекомендується    заздалегідь ознайомитися із слідуючими матеріалами та опрацювати їх:

-  теоретичні  відомості  до  лабораторної  роботи  №5 з методичного посібника для лабораторних робіт (прочитати та запам’ятати);

-  перелік завдань ходу роботи №5 з методичного посібника для лабораторних робіт (ознайомитись);

-  лекція №10 з конспекту лекцій (повторити);

-  відео-урок №8 з архіву, що додається (переглянути);

-  література  з  предмету   [1]с.340-364  (звертатися  за необхідністю при виконанні наступних пунктів);

-  контрольні  запитання  з  методичного  посібника  для лабораторних робіт (відповісти письмово у звіті);

-  попереднє  тестування  за  наданими  в  даному  посібнику запитаннями (самоконтроль).

 

Розділи теоретичної підготовки

Фізичні  принципи,  закладені  в  роботу  НОД;  CD-R     і  CD-RW диски; існуючіметодизапису CD: Disc-At-Once(DAO), Track-At-Once(TAO), Session-At-Once, PacketWriting;   двошарові  DVD - диски;  двосторонні  DVD; DVD -  диски  і  їх  особливості  в порівнянні  з  CD;  класифікація  DVD   -  дисків; програмне забезпечення Ahead Nero Burning ROM.Приклади перегляду відео-уроку №8

Видео YouTube

Comments