Лабораторна робота №4

Тема роботиСистемні і локальніінтерфейси ПЕОМ

Мета  роботиВивчитишини  і  порти  ПЕОМ,  їх призначення, характеристики,  зовнішній вигляд  і  вживання,  загальну архітектуру; отримати навики  по  комутації системних  і периферійних компонентів  ПК,  налаштуванню  і  введенню  в роботу

 

Перед  виконанням  в  лабораторії периферійних пристроїв практичної   роботи    №1, рекомендується  заздалегідь ознайомитися із слідуючими матеріалами та опрацюватиїх:

- відео-урок №1 з архіву, що додається (переглянути);

- теоретичні відомості  до  практичної роботи  №1  з методичного посібника для практичних робіт  (прочитати та запам’ятати);

- перелік завдань ходу роботи №1 з методичного посібника для практичних робіт (ознайомитись);

- лекція №1 з конспекту лекцій (повторити);

- література  з  предмету [1] с.54-110, (звертатися  за необхідністю при виконанні наступних пунктів);

- контрольні запитання з  методичного  посібника  для практичних робіт (відповісти письмово у звіті);

- попереднє тестування  за  наданими  в  даному посібнику запитаннями (самоконтроль).

 

Розділи теоретичної підготовки

Системна магістраль ISA; системна магістраль EISA; системна магістраль        MCA; локальна  шина  VL-Bus; локальна  шина  PCI; прискорений графічний  порт  AGP;  локальна  шина  PCI-Express; шина  USB;  шина  FireWire; шина  IDE PATA; шина  SCSI; шина SATA; портCentronics LPT; порт RS-232 COM. 

Приклади перегляду відео-уроку №1

Видео YouTube


Comments