Лабораторна робота №5

Тема  роботиСтруменеві способи реєстраціїі нформації. Принтери для кольорового друку.

Мета  роботи: Ознайомитися із струменевими  методами  друку, вивчити   структуру і характеристики струменевого повно кольорового принтера

 

Перед  виконанням  в лабораторії периферійних пристроїв практичної  роботи №4, рекомендується  заздалегідь ознайомитися із слідуючими матеріалами та опрацюватиїх:

-  теоретичні відомості  до  практичної роботи  №4 з методичного посібника для практичних робіт  (прочитати та запам’ятати);

-  перелік завдань ходу роботи №4 з методичного посібника для практичних робіт (ознайомитись);

-  лекція №4 з конспекту лекцій (повторити);

-  відео-урок №3 з архіву, що додається (переглянути);

-  література з предмету [1]с.731-738, (звертатися за необхідністю при виконанні наступних пунктів);

-  контрольні запитання  з  методичного  посібника  для практичних робіт (відповісти письмово у звіті);

-  попереднє тестування  за  наданими  в  даному посібнику запитаннями (самоконтроль).

 

Розділитеоретичноїпідготовки

Принципи роботи струменевих принтерів;  механізмидруку; термічні принтери  з твердим  чорнилом;  термічні принтери з рідким чорнилом;  п'єзоелектричний  метод;  метод  газових пузирів; метод drop-on-demand; особливості сучасних кольорових принтерів.


Приклади перегляду відео-уроку №3

Видео YouTube


Comments