Лабораторна робота №6

Тема роботиГрафічнідисплеї ПЕОМ і їх характеристики

Мета роботи: Вивчити  характеристики і параметримоніторів ЕПТ  і  РК, навчитися виконувати налаштування,  діагностику моніторів і розрахунок основних параметрів

 

Перед  виконанням  в  лабораторії периферійних пристроїв практичної роботи №6, рекомендується  заздалегідь ознайомитися із слідуючими матеріалами та опрацюватиїх:

- теоретичні відомості  до  практичноїроботи  №6 з методичного посібника для практичнихробіт  (прочитати та запам’ятати);

- перелік завдань ходу роботи №6 з методичного посібника для практичних робіт (ознайомитись);

- лекція №5 з конспекту лекцій (повторити);

- відео-урок №4 з архіву, що додається (переглянути);

- література  з  предмету [1]с.385-511 (звертатися  за необхідністю при виконаннінаступнихпунктів);

- контрольні запитання з методичного  посібника  для практичних робіт (відповістиписьмово у звіті);

- попереднє тестування  за  наданими  в  даному посібнику запитаннями (самоконтроль).

 

Розділи теоретичної підготовки

Інтерфейси підключення моніторів; інтерфейс  VGA (D-Sub); інтерфейс DVI (DigitalVideo/VisualInterface); різновиди роз'ємів DVI;  засоби управління  і  регулювання  на  моніторі; основні технічні  характеристики  ЕПТ –  моніторів;  основні технічні характеристики РК – моніторів.

 

Приклади перегляду відео-уроку №4

Видео YouTube


Comments