Лабораторна робота №8

Тема  роботи:    Накопичувачі інформації  на  магнітних  дисках. Структура і характеристики НЖМД

Мета  роботи:    Ознайомитися із  структурою  накопичувача    на жорстких магнітних  дисках  і  виконати дослідження його характеристик

 

Перед  виконанням  в  лабораторіїпериферійнихпристроїв практичної роботи   №9, рекомендується  заздалегідь ознайомитися із слідуючими матеріалами та опрацюватиїх:

- теоретичнівідомості  до  практичноїроботи  №9 з методичного посібника для практичних робіт  (прочитати та запам’ятати);

- перелік завдань ходу роботи №9 з методичного посібнику для практичних робіт (ознайомитись);

- лекція №9 з конспекту лекцій (повторити);

- відео-урок №7 з архіву, щододається (переглянути);

- література  з  предмету [1]с.294-339 (звертатися  за необхідністю при виконанні наступних пунктів);

- контрольні запитання  з  методичного  посібника  для практичних робіт (відповісти письмово у звіті);

- попереднє тестування  за  наданими  в  даному посібнику запитаннями (самоконтроль).

Розділитеоретичноїпідготовки

Загальні  характеристики зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв; інформаційна щільність запису;  структурна  схема накопичувача  зрухомими голівками;  безконтактний запис; позиціювання головок; інтерфейс НЖМД; схемизапису в НМД.

 

Приклади перегляду відео-уроку №7

Видео YouTube


Comments