Вступ

Персональний комп'ютер (ПК) - це не один електронний апарат, а невеликий комплекс взаємозв'язаних пристроїв, кожне з яких виконує визначені функції. Часто використовуваний термін "конфігурація ПК" означає, що конкретний комп'ютер може працювати з різним набором зовнішніх (або периферійних) пристроїв, наприклад, з принтером, модемом, сканером і т.д.

Ефективність використання ПК у великій мірі визначається кількістю і типами зовнішніх пристроїв, які можуть застосовуватися в його складі.

Зовнішні пристрої забезпечують взаємодію користувача з ПК. Широка номенклатура зовнішніх пристроїв, різноманітність їх технико-експлуатаційних і економічних характеристик дають можливість користувачеві вибрати такі конфігурації ПК, які в найбільший ступеню відповідають його потребамі забезпечують раціональне рішення його задачі.

У теоретичній частині даної книги передбачається розглянути найбільш відомі периферійні пристрої, а також показати область їх застосування.

Comments